МОДЕРЕН ДОМ

ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ КУЌИ

Наши последни проекти

КУЌИ ОД СЕРИСКО ПРОИЗВОДСТВО

Технологија на градба

Дозволете да ја изградиме Вашата идеја

Динамичниот начин на живот и потребата да сме во допир со природата е наша главна мотивација за креирање на куќи за индивидуално живеење со многу природна светлина и ултра модерни “open concept“ простории за максимално уживање на секој член од семјството.
Кај нас секоја идеја и секое Ваше барање може да се реализира за да се изгради куќата која ја посакувате.
Издвојте се од другите, бидете единствени и поинакви !

Спој на модерна куќа, екстравагатност, комфор и практичност!


Енергетска слобода и независност! Паметниот инжинеринг при проектирањето на нашата куќа ги анулира сите масивни површини кои се „крадци на енергијата

Иднината е на прво место! Обновливата енергија добиена од фотоволтаичните панели при искористеноста на сончевата светлина ги прави трошоците за греење и ладење во куќите минимални, односно занемарливи


Системот на градба е брз, едноставен со “ state- of- art” градежни материјали од реномирани и сертифицирани производители согласно хармонизираниот европски стандард и имплементираните стандарди и протоколи за квалитет и безбедност.

Применливоста на најновите технологии прават софистицирана, цврста, трајна и безбедна градба отпорна на интензивните промени на климатските влијанија и значајна сеизмичка активност.

На само чекор до Вашата нова куќа, тука сме да ја изградиме Вашата идеја! Квалитетно, брзо и едноставно!

Нашите куќи се достапни и во расклопена (kit) верзија за нашите сегашни и идни партнери од странство.

Последни проекти

45m2 куќа по нарачка 

#1

45m2 куќа од сериско производство 

#2

50m2 куќа по нарачка

#3

55m2 куќа по нарачка

#4

60m2 куќа по нарачка

#5

72m2 куќа по нарачка

#6

72m2 куќа по нарачка

#7

74m2  куќа по нарачка

#8

75m2  куќа по нарачка

#9

80m2  куќа по нарачка

#10

90m2  куќа по нарачка

#11

96m2  куќа по нарачка

#12

105m2  куќа по нарачка

#13

131m2  куќа по нарачка

#14

131m2  куќа по нарачка

#15

140m2  куќа по нарачка

#16

154m2  куќа по нарачка

#17

156m2  куќа по нарачка

#18

160m2  куќа по нарачка

#19

194m2  куќа по нарачка

#20

197m2  куќа по нарачка

#21

220m2  куќа по нарачка

#22

143m2 куќа по нарачка

#23