МОДЕРЕН ДОМ

ЕНЕРГЕТСКО ЕФИКАСНИ КУЌИ

Наши последни проекти

КУЌИ ОД СЕРИСКО ПРОИЗВОДСТВО

Технологија на градба

Дозволете да ја изградиме Вашата идеја

Динамичниот начин на живот и потребата да сме во допир со природата е наша главна мотивација за креирање на куќи за индивидуално живеење со многу природна светлина и ултра модерни “open concept“ простории за максимално уживање на секој член од семјството.
Кај нас секоја идеја и секое Ваше барање може да се реализира за да се изгради куќата која ја посакувате.
Издвојте се од другите, бидете единствени и поинакви !

Спој на модерна куќа, екстравагатност, комфор и практичност!Енергетска слобода и независност! Паметниот инжинеринг при проектирањето на нашата куќа ги анулира сите масивни површини кои се „крадци на енергијата

Иднината е на прво место! Обновливата енергија добиена од фотоволтаичните панели при искористеноста на сончевата светлина ги прави трошоците за греење и ладење во куќите минимални, односно занемарливи


Системот на градба е брз, едноставен со “ state- of- art” градежни материјали од реномирани и сертифицирани производители согласно хармонизираниот европски стандард и имплементираните стандарди и протоколи за квалитет и безбедност.

Применливоста на најновите технологии прават софистицирана, цврста, трајна и безбедна градба отпорна на интензивните промени на климатските влијанија и значајна сеизмичка активност.

На само чекор до Вашата нова куќа, тука сме да ја изградиме Вашата идеја! Квалитетно, брзо и едноставно!

Нашите куќи се достапни и во расклопена (kit) верзија за нашите сегашни и идни партнери од странство.

Последни проекти

124m2 куќа по нарачка

#1

Куќа 60м2 сериско производство

#2

52m2 куќа по нарачка за специјална намена

#3

45m2 куќа од сериско производствo

#4

125m2 куќа по нарачка

#5

67m2 куќа по нарачка

#6

60m2 куќа од сериско производство

#7

33m2 куќа од сериско производство

#8

84m2 куќа по нарачка

#9

98m2 куќа по нарачка

#10

45m2 Куќа од сериско производство

#11

45m2 Куќа од сериско производство

#12

95m2 куќа по нарачка

#13

143m2 куќа по нарачка

#14

220m2  куќа по нарачка

#15

197m2  куќа по нарачка

#16

194m2  куќа по нарачка

#17

160m2  куќа по нарачка

#18

156m2  куќа по нарачка

#19

154m2  куќа по нарачка

#20

140m2  куќа по нарачка

#21

131m2  куќа по нарачка

#22

131m2  куќа по нарачка

#23

105m2  куќа по нарачка

#24

96m2  куќа по нарачка

#25

90m2  куќа по нарачка

#26

80m2  куќа по нарачка

#27

60m2  куќа од сериско производство 

#28

75m2  куќа по нарачка

#29

74m2  куќа по нарачка

#30

60m2 куќа по нарачка

#31

Бунгалови 45м2

#32

72m2 куќа по нарачка

#33

55m2 куќа по нарачка

#34

50m2 куќа по нарачка

#35

64m2 куќа по нарачка

#36

45m2 куќа од сериско производство 

#37

45m2 куќа по нарачка 

#38

Проект: производна хала

#39

Кровна конструкција и покривање

#40