NATURAL

Инспирирани од природата

Панелите се лесни и се изработени од двокомпонентен полиуретан, кој што придонесува за термичката изолација.  Лицето на панелот е изработено од специјална смеса од акрилен цемент која е збогатена со титаниум како би се овозможиле подобри карактеристики на трајност и отпорност и при најекстремни надворешни влијанија. Вашите простории можете да ги облагородите со стил и топлина, користејки ги најразличните варијации на дизајни на панели во вид на камен или дрво.

Травертин

TW-01

TW-03

TW-02

TW01/02/03
Димензии:1130x870mm
Површина на панел:0.91 m2
Густина на PU:120 kg/m3
Weight5,5kg
Пакување
( во картонски кутии)
6 парчиња
Travertine

Речен камен

RS-01

RS-03

RS-02

RS1/02/03
Димензии:1110x920mm
Површина на панел:0.91 m2
Густина на PU:120 kg/m3
Weight5,0kg
Пакување
( во картонски кутии)
6 парчиња
River Stone

Гранит

GR-01

GR-03

GR-02

GR1/02/03
Димензии:1110x900mm
Површина на панел:0.91 m2
Густина на PU:120 kg/m3
Weight6,0kg
Пакување
( во картонски кутии)
6 парчиња
Granite

Селски камен

WS-01

WS-03

WS-02

WS01/02/03
Dimension:1110x950mm
Panel area:0.93 m2
PU density120 kg/m3
Weight6,0kg
Packaging in cartoon boxes6 pieces
Vilage Stone

Плочест камен

STS-01

STS-03

STS-02

STS-04

STS01-04
Димензии:1090x900mm
Површина на панел:0.91 m2
Густина на PU:120 kg/m3
Weight5,0kg
Пакување
( во картонски кутии)
6 парчиња
Slate Stone

Фасадна тула

BF-01

BF-03

BF-02

BF-04

BF01-05
Димензии:1170x840mm
Површина на панел:0.91 m2
Густина на PU:120 kg/m3
Weight5,0kg
Пакување
( во картонски кутии)
6 парчиња
FAcede Brick

BF-05

Панел во вид на дрво

FTP-01

FTP-03

FTP-02

FTP01-03
Димензии:1620x570mm
Површина на панел:0.91 m2
Густина на PU:120 kg/m3
Weight5,0kg
Пакување
( во картонски кутии)
5 парчиња
Wood Panels

OTP-01

OTP-03

OTP-02

OTP01-03
Димензии:1620x570mm
Површина на панел:0.91 m2
Густина на PU:120 kg/m3
Weight5,0kg
Пакување
( во картонски кутии)
5 парчиња
wood panels2