3d-Mit Panels - FACADE®

Инспирирано од динамичност

Овие панели се специјано наменети за брза изработка на фасади, и во оваа програма се велезени и фасадни лајсни како и други декоративни елементи.  Фасадните панели и придружните елементи се изработени од експандиран полиестирен во комбинација со цемент. Тие се лесни, брзи за монтажа, трајни и отпорни на надворешни влијанија. Панелите представуваат одлична комбинација кога се користат за да се изразат динамички и структурни архитектонски решенија.

ФАСАДНИ ПАНЕЛИ :

FP-01

FP-02

FP-03

FP-04

ЛАЈСНИ

ЛАЈСНИ:

NL-01

NL-03

NL-02

NL-04

ЛАЈСНИ- КОМБИНИРАНИ ЛАЈСНИ:

KL-01

KL-03

KL-02

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ:

ART-01

ART-02

ART-03

ART-04