К-термо панели

структурни изолацони панели

К-термо панелите представуваат структурни изолацони панели за изработка на надворешни, или внатрешни ѕидови и тавани. Нашите К-термо панели можат да бидат вклучени во секој градежен проект. Иноваивниот дизајн на спојување на панелите овозможува овој систем за сува градба да ги минимизира енергетските загуби, да ја олесни градбата и да ги намали трошоците при изведба.
К-термо панелите представуваат сендвич панели сочинети од термоизолационо јадро од EPS изолација и гипс картонски или магнезиум оксидни плочи. Опционално ги нудиме и со OSB плочи.
Согласно потребите на секој објект, К-термо панелите, се произведуваат во најразлични комбинации и дебелини.

НАШИТЕ К-ТЕРМО ПАНЕЛИ ОБЕЗБЕДУВААТ

Термичка и звучна изолација

Брза и лесна монтажа

Погодни за реновирања во домашниот или деловниот простор

Заштеда на енергија и простор

Прилаголивост кон различни објекти

k-termo
ВИДОВИ НА К-ТЕРМО ПАНЕЛДИМЕНЗИИДЕБЕЛИНИ
К-термо панел Mагнезиум оксидна плоча/EPS/Гипс картон ( дебелина на магнезиум оксидна плоча 8mm, дебелина гипс картонска плоча 9mm, густина на EPS изолација 25kg/m3)Должина :min 2000mm- 3600mm – ширина: min 600mm -1220mm60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm
К-термо панел Гипс картон /EPS/Гипс картон ( дебелина на гипс картонска плоча 9mm, густина на EPS изолација 25kg/m3))Должина :min 2000mm- 3600mm – ширина: min 600mm -1220mm50mm, 60mm, 80mm, 100mm
К-термо панел OSB/EPS/OSB ( дебелина на OSB плоча 11mm, густина на EPS изолација 25kg/m3)Должина : 2440mm – ширина 1220mm80mm, 100mm
Vidovi-Paneli-ver2

Термална спроводливост на К-термо панелите К-термо панели со EPS

К-термо панели со EPS K(W/m2K)
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 100mm
0.34
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 150mm
0.19
K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 60mm
0.63
K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 80mm
0.45
K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 100mm
0.35
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 60mm
0.63
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 80mm
0.45
K-TERMO panel
OSB/EPS/OSB δ= 80mm
0.43
K-TERMO panel
OSB/EPS/OSB δ= 100mm
0.36
EPS-paneli-ver2