К-термо панели

структурни изолацони панели

К-термо панелите представуваат структурни изолацони панели за изработка на надворешни, или внатрешни ѕидови и тавани. Нашите К-термо панели можат да бидат вклучени во секој градежен проект. Иноваивниот дизајн на спојување на панелите овозможува овој систем за сува градба да ги минимизира енергетските загуби, да ја олесни градбата и да ги намали трошоците при изведба.
К-термо панелите представуваат сендвич панели сочинети од термоизолационо јадро од EPS изолација и гипс картонски или магнезиум оксидни плочи. Опционално ги нудиме и со OSB плочи.
Согласно потребите на секој објект, К-термо панелите, се произведуваат во најразлични комбинации и дебелини.

НАШИТЕ К-ТЕРМО ПАНЕЛИ ОБЕЗБЕДУВААТ

Термичка и звучна изолација

Брза и лесна монтажа

Прилаголивост кон различни објекти

Погодни за реновирања во домашниот или деловниот простор

Заштеда на енергија и простор

01
02
TYPES OF K-TERMO PANELDIMENSIONSTHIKNESS
K-termo panel Magnesium oxide board/EPS/ Gypsum board (thickness of the Magnesium oxide 8mm, thickness of the Gypsum board 9mm EPS insulation density 25kg/m3, )Length :min 2000mm- 3600mm – width: min 600mm -1220mm60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm
K-termo panel Gypsum board/EPS/ Gypsum board (thickness of the Gypsum board 9mm, EPS insulation density 25kg/m3)Length :min 2000mm- 3600mm – width: min 600mm -1220mm50mm, 60mm, 80mm, 100mm
K-termo panel OSB/EPS/OSB (thickness of the OSB plywood
11mm, EPS insulation density 25kg/m3)
Length : 2440mm – width 1220mm80mm, 100mm
types-ver2

Термална спроводливост на К-термо панелите К-термо панели со EPS

K-TERMO panel with EPSK(W/m2K)
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 100mm
0.34
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 150mm
0.19
K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 60mm
0.63
K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 80mm
0.45
K-TERMO panel
G.B/EPS/G.B δ= 100mm
0.35
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 60mm
0.63
K-TERMO panel
MgO/EPS/G.B δ= 80mm
0.45
K-TERMO panel
OSB/EPS/OSB δ= 80mm
0.43
K-TERMO panel
OSB/EPS/OSB δ= 100mm
0.36
Panels-with-eps-ver2