Кобил е производна фирма, основана во 1990 година и представува иноватор во производството на енергетски ефикасни градежни материјали и префабрикувани системи за сува градба. Нашата компанија своите компетитивности и знаења во префабрикуваните градежни материјали ги црпи од тридецениското работење во изведба на челични конструкции и термоизолацини панели.

3d-Mit панелите, нашето најново достигнување од областа енергетски ефикасни градежни материјали, се резултат на внимателениот увид во потребата за термоизолација на секоја ѕидна површина. Нашите панели обезбедуваат термална изолација за надворешни и внатрешни ѕидови, а исто времено служат и за декорација на просторот.

НАШИ ГЛАВНИ ПРОИЗВОДИ СЕ:

НАШИ ГЛАВНИ ПРОИЗВОДИ СЕ: